Правилник о изгледу, саставу, величини и дизајну знака поузданости за квалификоване услуге од поверења

“Службени гласник РС”, број 88/2018

 

Члан 1.

Овим правилником ближе се прописује изглед, састав, величина и дизајн Знака поузданости за квалификоване услуге од поверења (у даљем тексту: Знак поузданости).

Знак поузданости је знак којим се на једноставан, препознатљив и јасан начин означава квалификована услуга од поверења.

Члан 2.

Знак поузданости је у облику катанца плаве боје у коме стоји латинични натпис „RSˮ у белој боји и знак штиклиран у црвеној боји (Прилог – Слика 1).

Референце за утврђивање боје знака поузданости су следеће:

1) плава (R:0, G:128, B:189) или (C:84%, M:41%, Y:4%, K:0%) или #0080bd;

2) црвена (R:255, G:39, B:39) или (C:0%, M:95%, Y:89%, K:0%) или #ff2727;

3) бела (R:255, G:255, B:255) или (C:0%, M:0%, Y:0%, K:0%) или #ffffff.

Знак поузданости не сме бити мањи од 64 × 85 piksela, 150 dpi.

Члан 3.

Знак поузданости се може користити у црно-белој верзији ако није могуће употребљавати верзију у боји (Прилог – Слика 2).

Уколико се Знак поузданости користи на тамној подлози, може се употребљавати у негативу уз коришћење исте боје позадине (Прилог – Слика 3 и Слика 4).

Уколико је видљивост Знака поузданости отежана због коришћења знака у боји на позадини у боји, могуће је користи Знак поузданости оивичен спољашњом линијом у другој боји, како би се побољшао контраст према бојама позадине.

Члан 4.

Прилог који садржи слике 1, 2, 3 и 4 одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Поделите: