Poreske olakšice za pravna lica koja obavljaju istraživanje i razvoj
(tekst više ne važi)

1. Cilj uvođenja poreske olakšice

Poreski podsticaj za pravna lica koja obavljaju istraživanje i razvoj ima za cilj podsticanje zapošljavanja i ulaganja u poslove istraživanja i razvoja kod poslodavca – pravnog lica koji u okviru svoje delatnosti na teritoriji Republike obavlja istraživanje i razvoj.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: