Podnošenje poreskih prijava u slučaju statusnih promena

Prema odredbi člana 504. Zakona o privrednim društvima („Sl.glasnik RS“ br.36/11,…,91/19) registracija statusne promene vrši se u skladu sa Zakonom o registraciji u odnosu na društvo sticaoca i u odnosu na društvo prenosioca, nakon stupanja na snagu ugovora o statusnoj promeni, odnosno plana podele. Registracija statusne promene ne može se vršiti pre isplate nesaglasnih članova društva koji učestvuju u statusnoj promeni.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: