Plaćanje doprinosa za osnivače u januaru 2024. godine za decembar 2023. godine – obrazac PP OD-O

Za osnivača, odnosno člana privrednog društva koji predstavlja i zastupa društvo na osnovu upisa u registar nadležne organizacije, ali nije u radnom odnosu u tom društvu, podnosi se poreska prijava na obrascu PP OD-O i plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: