Osnivanje jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću (DOO) elektronskim putem – najčešća pitanja
(tekst više ne važi)

Ovaj komentar više ne važi, jer je od kraja juna 2019. godine dostupna i elektronska registracija osnivanja višečlanog DOO.
Novi važeći komentar možete pročitati ovde.
1. Opšte napomene

Sistem za podnošenje e-prijave osnivanja društva sa ograničenom odgovornošću je osmišljen tako da usmerava korisnika tokom unosa podataka da ispravno i u skladu sa relevantnim propisima popuni registracionu prijavu. Na ovaj način se otklanjaju najčešći nedostaci u prijavi koji dovode do negativne odluke registratora.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: