Ослобођење од плаћања пореза и доприноса за ПИО по основу зараде квалификованог новозапосленог лица
(текст више не важи)

Послодавац – правно или физичко лице, који је у периоду од 01.01.2020. године до 31.12.2022. године засновао радни однос са квалификованим новозапосленим лицем, као и послодавац предузетник, предузетник паушалац, предузетник пољопривредник, представништво и огранак страног правног лица који је у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2022. године засновао радни однос са квалификованим новозапосленим лицем има право на ослобођење од плаћања обрачунатог и обустављеног пореза и доприноса за ПИО на терет запосленог и на терет послодавца, за зараде исплаћене закључно са 31. децембром 2022. године.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: