Oslobođenje od plaćanja poreza i doprinosa za PIO po osnovu zarade kvalifikovanog novozaposlenog lica
(tekst više ne važi)

Poslodavac – pravno lice, preduzetnik, preduzetnik paušalac, preduzetnik poljoprivrednik, predstavništvo, ogranak stranog pravnog lica i fizičko lice, koji je u periodu od 01.01.2020. godine do 31.12.2022. godine zasnovao radni odnos sa kvalifikovanim novozaposlenim licem, ima pravo na oslobođenje od plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza i doprinosa za PIO na teret zaposlenog i na teret poslodavca, za zarade isplaćene zaključno sa 31. decembrom 2022. godine.

Molimo Prijavite se za pristup ovom sadržaju. Pristup ovom sadržaju imaju samo registrovani pretplatnici. (Niste pretplatnik? Pretplatite se)

Podelite: