Обрачун зараде за квалификовано новозапослено лице за исплате од 1. јануара 2021. године

1. Ослобођење за квалификовано новозапослено лице

У складу са чланом 21ж Закона о порезу на доходак грађана (ЗПДГ) и чланом 45ђ Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање (ЗДОСО), послодавац се ослобађа обавезе плаћања обрачунатог и обустављеног пореза из зараде и обавезе плаћања доприноса за ПИО на терет запосленог и на терет послодавца, за зараду квалификованог новозапосленог лица исплаћену закључно са 31. децембром 2022. године.

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: