Обрачун зараде за квалификовано новозапослено лице и пореска пријава ППП-ПД

С обзиром да Пореска управа још није објавила обавештење у вези са коришћењем нових шифара за пореске олакшице које су у примени од 1. јануара 2020. године, у наставку дајемо смернице и појашњења за обрачун зараде и попуњавање ППП-ПД за коришћење пореских олакшица за квалификована новозапослена лица (члан 21ж ЗПДГ и члан 45ђ ЗДОСО).

Молимо Пријавите се за приступ овом садржају. Приступ овом садржају имају само регистровани претплатници. (Нисте претплатник? Претплатите се)

Поделите: