Polja označena ovom bojom se mogu popunjavati. Kliknite na polje i izvršite upis ili izaberite opciju. Obračun je moguće odštampati klikom na ikonu štampača ili reč „print“.

Napomena Ovaj obračun ne podržava sledeće opcije: dodatna ulaganja, izmenu/produženje veka trajanja sredstva nakon prve godine računovodstvene amortizacije i vek trajanja duži od 10 godina (za računovodstvenu amortizaciju).