Поља означена овом бојом се могу попуњавати. Кликните на поље и извршите упис или изаберите опцију. Обрачун је могуће одштампати кликом на икону штампача или реч „print“.

Напомена Овај обрачун не подржава следеће опције: додатна улагања, измену/продужење века трајања средства након прве године рачуноводствене амортизације и век трајања дужи од 10 година (за рачуноводствену амортизацију).