Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 9 od 21.1.2022. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ODLUKA o dopunama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2022. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2022. godinu

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 9 od 21.1.2022. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ISPRAVKA Odluke o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
Vlada
 • UREDBA o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja
 • UREDBA o utvrđivanju Programa za promociju i popularizaciju inovacija i inovacionog preduzetništva za 2022. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške razvoju i promociji ženskog inovacionog preduzetništva za 2022. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za kupovinu minibuseva za potrebe prevoza seoskog stanovništva na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština (jedinice lokalne samouprave iz četvrte grupe) za 2022. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podsticaja za sprovođenje mera i aktivnosti neophodnih za dostizanje utvrđenih ciljeva iz oblasti upravljanja migracijama u jedinicama lokalne samouprave za 2022. godinu
 • UREDBA o utvrđivanju Programa korišćenja sredstava za rešavanje stambenih potreba i druge programe integracije izbeglica u 2022. godini
 • UREDBA o utvrđivanju Programa dodele bespovratnih sredstava za organizovanje manifestacije pod nazivom „Miholjski susreti selaˮ za 2022. godinu
 • UREDBA o određivanju kompetencija za rad državnih službenika
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Strategije reforme javne uprave u Republici Srbiji za period 2021–2030. godine i Akcionog plana za period 2021–2025. godine
 • ODLUKA o dopunama Odluke o uslovima za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu
 • ODLUKA o dopuni Odluke o uslovima i načinu za smanjenje carinskih dažbina na određenu robu, odnosno za izuzimanje određene robe od plaćanja carinskih dažbina u 2022. godini
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor obrazovanja i vaspitanja
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor saobraćaja i usluga transporta
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor industrijskog razvoja
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor trgovine, ugostiteljstva i turizma
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za dodelu podsticaja
 • ODLUKA o obrazovanju Komisije za saradnju sa Evropskom organizacijom za nuklearna istraživanja – CERN u Ženevi, Švajcarska Konfederacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za javni dug u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Nacionalnog prosvetnog saveta
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Nadzornog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Etnografskog muzeja u Beogradu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije”, Beograd za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Društva s ograničenom odgovornošću „Aerodromi Srbije” Niš za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Finansijskog plana Agencije za kvalifikacije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmeni Pravilnika o radu Agencije za restituciju
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, administrativni prenos i nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o procentu održavanja polazaka u drumskom saobraćaju u međumesnom i međunarodnom prevozu putnika
 • PRAVILNIK o sadržini prijave, načinu vođenja Evidencije udruženja i saveza udruženja za zaštitu potrošača i uslovima za upis
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • PRAVILNIK o posebnim elementima procene rizika, kriterijumi za procenu rizika, posebnim elementima plana inspekcijskog nadzora i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora inspektora za lekove i medicinska sredstva na osnovu procene rizika
 • PRAVILNIK o bližoj sadržini Registra ustanova kulture i dokumentaciji potrebnoj za registraciju
 • REŠENJE o upisu u Registar uvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda
Ustavni sud
 • REŠENJE Ustavnog suda broj IUz-159/2019 i saglasno izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku fukncije zameniku javnog tužioca u Višem javnom tužilaštvu u Požarevcu
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca u Apelacionom javnom tužilaštvu u Beogradu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0067/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za sprečavanje korupcije broj 014-020-00-0302/21-11
Druge organizacije
 • KOLEKTIVNI UGOVOR za Javno preduzeće „Pošta Srbije”, Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Mercata VT” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Mercata VT” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Mercata VT” d.o.o. Novi Sad
OGLASI

Podelite: