Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 83 od 27.8.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2021. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 83 od 27.8.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca – proizvođača i snabdevača
 • UREDBA o utvrđivanju vrednosti iskopane mineralne sirovine ili drugih geoloških resursa bez potrebnih odobrenja
 • UREDBA o izmenama i dopuni Uredbe o graničnim vrednostima emisija zagađujućih materija u vazduh iz stacionarnih izvora zagađivanja, osim postrojenja za sagorevanje
 • UREDBA o izmeni Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije
 • UREDBA o izmeni Uredbe o platama policijskih službenika
 • UREDBA o proglašenju predela izuzetnih odlika „Maljen”
 • UREDBA o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja
 • ODLUKA o izmenama Odluke o broju studenata za upis u prvu godinu studijskih programa osnovnih strukovnih, akademskih i integrisanih studija koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije za visokoškolske ustanove čiji je osnivač Republika Srbija u školskoj 2021/2022. godini
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Saveta za stručno usavršavanje zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za sprovođenje postupka izbora strateškog partnera na Projektu izgradnje Severne obilaznice oko Kragujevca i izgradnje državnog puta IA reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA-A5 (E761) u Mrčajevcima
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Radne grupe za praćenje realizacije projekta izgradnje toplovoda Obrenovac – Novi Beograd
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra državne uprave i lokalne samouprave
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za vode u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za finansiranje i podsticanje energetske efikasnosti u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Agencije za zaštitu životne sredine u Ministarstvu zaštite životne sredine
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za socijalno osiguranje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju načelnika Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Gnjilanu
 • REŠENJE o postavljenju načelnika Kosovsko-pomoravskog upravnog okruga sa sedištem u Gnjilanu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” društvo s ograničenom odgovornošću, Zrenjanin
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” društvo s ograničenom odgovornošću, Zrenjanin
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Instituta za arhitekturu i urbanizam Srbije u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog kulturnog centra Kragujevac
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Studentskog kulturnog centra Kragujevac
 • REŠENJE o razrešenju člana Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju člana Saveta Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta Akcionarskog fonda
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Privremenog organa opštine Suva Reka
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Novo Brdo
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Kosovo Polje
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Gnjilane
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Privremenog organa opštine Vitina
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Nacionalnog saveta za klimatske promene
 • REŠENJE o imenovanju člana Komisije Vlade za sprovođenje konkursa za izbor generalnog direktora Akcionarskog društva „Elektromreža Srbije” Beograd
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7690/2021
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7864/2021
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Železnice Srbije” a.d. za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po Finansijskim izveštajima Javnog preduzeća „Jugoimport – SDPR” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti JP „Srbijagasˮ ZA 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Aerodrom Ponikve” Užice za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Predlog godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Novog Sada, Republika Srbija i grada Aleksandrija, Arapska Republika Egipat
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
 • REŠENJE o ustupanju strane robe bez plaćanja protivvrednosti
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7668/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7718/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7719/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7766/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7767/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7903/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7912/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-7913/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7448/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7455/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-7458/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7442/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7444/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7449/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7450/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7451/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7452/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7454/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7456/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7457/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7459/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-7460/2021
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o određivanju carinskih organa za carinjenje određenih vrsta robe ili sprovođenje određenih postupaka
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o podsticajima za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o licenci za obavljanje energetske delatnosti i sertifikaciji
 • PRAVILNIK o izmeni i dopunama Pravilnika o načinu ponašanja i ličnom izgledu policijskih službenika i drugih zaposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o nagradama i priznanjima u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • ODLUKA broj 2021/02 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice o usvajanju pravila o naknadi troškova licima izvan Stalnog sekretarijata Transportne zajednice koja su pozvana da učestvuju na sastancima Transportne zajednice
 • ODLUKA broj 2021/03 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice o usvajanju pravila o naknadi troškova osoblja Stalnog sekretarijata Transportne zajednice za troškove putovanja i preseljenja nakon stupanja na dužnost i prestanka službe
 • ODLUKA broj 2021/04 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice o usvajanju pravila o doprinosu Transportne zajednice za zdravstveno, penzijsko i invalidsko osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti za osoblje Stalnog sekretarijata Transportne zajednice
 • ODLUKA broj 2021/05 Regionalnog upravnog odbora Transportne zajednice o reviziji Aneksa I Ugovora o osnivanju Transportne zajednice
Ustavni sud
 • REŠENJE o prestanku radnog odnosa i rada na položaju sekretara Ustavnog suda
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za jun 2021. godine
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji od 1. januara do 30. juna 2021. godine
 • PODACI o kretanju prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa i o kretanju potrošačkih cena u Republici Srbiji za period jul 2020 – jun 2021. godine u odnosu na period jul 2019 – jun 2020. godine
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje putevima i parkiralištima „Inđija put”, Inđija
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Izvor”, Vladimirci
OGLASI

Podelite: