Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 83 od 27.11.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2019. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom, za treći kvartal 2019. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 83 od 27.11.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Kraljevini Maroko
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Japanu
Ministarstva
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu vođenja Liste odobrenih supstanci
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o međunarodnoj potvrdi (sertifikatu) o ulovu i listi proizvoda ribarstva za koje nisu potrebne međunarodne potvrde (sertifikati) o ulovu
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o službenoj legitimaciji i službenoj znački direktora i državnih službenika zaposlenih u Direkciji za upravljanje oduzetom imovinom koji rade na poslovima izvršenja
 • PRAVILNIK o načinu i uslovima primene policijskih ovlašćenja prema maloletnim licima
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru zamenika javnog tužioca
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 32878/16, Gopić protiv Srbije i 3 druge predstavke
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama br. 70716/16 i 4125/17, Stojanović protiv Srbije i Milenović protiv Srbije
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 53661/13, Marković protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 56065/10, Milovanović protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 21388/15, Almaši protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama br. 27929/10 i 52120/13), Purić i R. B. protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0162/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0487/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0858/18-11
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za septembar 2019. godine
 • PODATAK o visini prosečne zarade po zaposlenom, za treći kvartal 2019. godine
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Građevinske direkcije Srbije kao jednočlanog društva sa ograničenom odgovornošću
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Raška
OGLASI

Podelite: