Објављен „Службени гласник РС“ број 83 од 10.6.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 83 од 10.6.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о програму и начину полагања стручног испита у делатности заштите културних добара
 • ПРАВИЛНИК o измени Правилника о униформи и ознакама цивилне заштите, ознакама функција и специјалности и личној карти припадника цивилне заштите
 • ПРАВИЛНИК о начину спровођења стручне обуке и полагања испита припадника добровољних ватрогасних јединица
 • НАРЕДБА о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за народне посланике Народне скупштине
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине, расписаним за 21. јун 2020. године
Други државни органи и државне организације
 • ОДЛУКА о продужавању рока прописаног чланом 16. став 8. Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање
Друге организације
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, „Dinamic Tobacco” д.о.о. Београд
ОГЛАСИ

Поделите: