Објављен „Службени гласник РС“ број 82 од 6.6.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 82 од 6.6.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
  • ОДЛУКЕ о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације на 64. заседању септембра 2019. године
Републичка изборна комисија
  • ОДЛУКА о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији
Други државни органи и државне организације
  • ПРАВИЛНИК о висини и начину плаћања таксе за издавање дозволе и накнаде оперативних трошкова за обављање поштанских услуга

Поделите: