Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 82 od 28.10.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 82 od 28.10.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o raspisivanju izbora za odbornike Skupštine opštine Lučani
 • ODLUKA o raspisivanju izbora za odbornike skupština opština Kula, Kladovo i Doljevac
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu upisa činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih, obrascima za vođenje evidencija o rešenjima o sticanju i prestanku državljanstva i obrascu uverenja o državljanstvu
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencije i izdavanju javnih isprava u osnovnoj školi
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o evidenciji u srednjoj školi
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene magistralnog gasovoda granica Republike Bugarske — granica Mađarske na životnu sredinu
 • REŠENJE o ovlašćenju za ispitivanje otpada, broj 19-00-00513/2018-06
 • REŠENJE o ovlašćenju za ispitivanje otpada, broj 19-00-00303/2018-06
Pravosuđe
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavkama broj 54787/16 i šest drugih, Knežević i drugi protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-02-717/2018-01

Podelite: