Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 82 od 22.11.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 82 od 22.11.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmeni Uredbe o utvrđivanju Programa izvođenja radova na zaštiti, uređenju i korišćenju poljoprivrednog zemljišta za 2019. godinu
 • UREDBA o izmenama Uredbe o utvrđivanju Programa upravljanja vodama u 2019. godini
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Kopaonik”
 • ODLUKA o osnivanju Akademije strukovnih studija kosovsko metohijska
 • ODLUKA o pripajanju Visoke škole likovnih i primenjenih umetnosti strukovnih studija u Beogradu Akademiji poslovnih strukovnih studija Beograd i promeni naziva Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd
 • ODLUKA o izdvajanju visokoškolskih jedinica Blace, Dimitrovgrad i Jagodina iz sastava Akademije poslovnih strukovnih studija Beograd i njihovom pripajanju Akademiji strukovnih studija Južna Srbija
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju Akademije tehničko-umetničkih strukovnih studija Beograd
 • ODLUKA o izmeni Odluke o osnivanju Sektorskog veća za sektor trgovine, ugostiteljstva i turizma
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Zajedničke grupe za unapređenje pozicije Republike Srbije na listi Svetske banke „Doing Business”
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo — Ustanove kulture od nacionalnog značaja
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu
 • REŠENJE o imenovanju direktora Doma učenika srednjih škola u Leskovcu
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Vodoprivrednog privrednog društva „Sava” društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Filmskog centra Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Upravnog odbora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
 • REŠENJE o imenovanju članova Upravnog odbora Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu
 • REŠENJE o imenovanju članova Nadzornog odbora Klinike za neurologiju i psihijatriju za decu i omladinu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Filozofskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Učiteljskog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta za sport i fizičku kulturu Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Fakulteta umetnosti Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o razrešenju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o imenovanju članova Saveta Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nacionalnog saveta za Koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije — AMRES”
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Pregovaračke grupe za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Pregovaračke grupe za poslovno nastanjivanje i slobodu pružanja usluga Koordinacionog tela za proces pristupanja Republike Srbije Evropskoj uniji
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Stručne grupe za sprovođenje Sporazuma o pitanjima sukcesije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Srbijagas”, Novi Sad za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Javnog preduzeća za razvoj i unapređivanje informisanja putem elektronskih medija na srpskom jeziku u Autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija „Mreža — Most”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog društva „Šajkaška” društvo s ograničenom odgovornošću, Novi Sad za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Srednji Banat” d.o.o. Zrenjanin za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Galovica” društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Smederevo” društvo s ograničenom odgovornošću, Smederevo za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Dunav i Tisa” društvo sa ograničenom odgovornošću Sombor za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program poslovanja Vodoprivrednog društva „Tamiš Dunav” društvo s ograničenom odgovornošću Pančevo za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Galovica” društvo sa ograničenom odgovornošću, Beograd za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Smederevo” d.o.o. Smederevo za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Dunav i Tisa” društvo sa ograničenom odgovornošću, Sombor za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva „Tamiš Dunav” društvo s ograničenom odgovornošću Pančevo za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva „Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Vrbas za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Šidina” društvo s ograničenom odgovornošću Šid za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog privrednog društva „Hidrosrem” društvo s ograničenom odgovornošću Sremska Mitrovica za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva „Sava” d.o.o. Šabac za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva „Zapadna Bačka” društvo s ograničenom odgovornošću Sombor za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Vodoprivrednog društva „Zapadna Morava” društvo s ograničenom odgovornošću Kraljevo za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o utvrđivanju standarda za akreditaciju u oblasti nuklearne medicine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program saradnje srpske nauke sa dijasporom: vaučeri za razmenu znanja
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11402/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11690/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11699/2019-1
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11701/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11703/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11520/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-11522/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11517/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11518/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-11524/2019
 • PROGRAM razvoja javnih nabavki u Republici Srbiji za period 2019–2023. godine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o IPARD podsticajima za investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju usklađenih iznosa ostvarenog ukupnog mesečnog prihoda domaćinstva, kao uslova za sticanje statusa energetski ugroženog kupca
 • PRAVILNIK o radu Centra za obuku i stručno osposobljavanje Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i organizovanju i sprovođenju obuke i stručnog osposobljavanja i usavršavanja
 • REŠENJE o odobravanju ukidanja putnog prelaza
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti udruženja poslodavaca za teritoriju grada Pančeva
 • REŠENJE o utvrđivanju reprezentativnosti sindikata u komunalnoj delatnosti na teritoriji grada Kragujevca
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 609-1/19
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 609-2/19
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUo-98/2016
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2182/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2200/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2203/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2269/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2301/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2302/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2303/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2304/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2305/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2307/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2338/2019-01
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije, broj 119-00-2436/2019-01
Narodna banka Srbije
 • UPUTSTVO o izveštavanju o obradi i prometu novčanica i kovanog novca koji glase na evro
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o organizaciji i radu lekarskih komisija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika generalnog sekretara — Sektor za informacione tehnologije u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara — Sektor za informacione tehnologije u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Druge organizacije
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 727/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 728/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 729/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 730/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 731/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 732/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 733/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 734/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 735/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 736/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 737/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 738/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 739/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 740/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 741/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 742/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 744/2019
 • REŠENJE o otpočinjanju delatnosti javnog izvršitelja, broj Ki 743/2019
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Hedon life” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
Lokalna samouprava
 • ODLUKA o matičnim područjima na teritoriji opštine Brus
 • ODLUKA o određivanju matičnih područja na teritoriji opštine Surdulica
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Beogradske elektrane”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar Aleksandrovac — Župa”, Aleksandrovac
OGLASI

Podelite: