Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 81 od 16.8.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 81 od 16.8.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • REŠENJE o dopunama Rešenja broj 515-01-7239/2021-07 od 12. avgusta 2021. godine
Druge organizacije
  • ANEKS Posebnog kolektivnog ugovora za policijske službenike
  • SPORAZUM o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti grada Požarevca

Podelite: