Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 8 od 2.2.2024. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o bezbednosti igračaka

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 8 od 2.2.2024. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon
 • UREDBA o utvrđivanju Godišnjeg programa razvoja savetodavnih poslova u poljoprivredi za 2024. godinu
 • UREDBA o pravilima postupka nabavke dobara, usluga ili radova potrebnih za realizaciju međunarodne specijalizovane izložbe EXPO BELGRADE 2027
 • UREDBA o izmenama i dopunama Uredbe o vrstama usluga koje pruža Ministarstvo unutrašnjih poslova i visini taksi za pružene usluge
 • UREDBA o proglašenju Parka prirode „Mali Bosutˮ
 • ODLUKA o utvrđivanju iznosa novčanih sredstava u 2024. godini za ostvarivanje prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta
 • ODLUKA o osnivanju Privrednog društva „SPV Akvatik centar” d.o.o. Beograd
 • ODLUKA o utvrđivanju Energetskog bilansa Republike Srbije za 2024. godinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti generalnog sekretara Ministarstva spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva za brigu o selu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Avio-službe Vlade
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja primenjene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti člana Nadzornog odbora Muzeja savremene umetnosti
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Muzeja žrtava genocida
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti predsednika Nadzornog odbora Muzeja žrtava genocida
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na imenovanje direktora Javne ustanove „Andrićev institut” u Višegradu, Republika Srpska
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na imenovanje članova Upravnog odbora Javne ustanove „Andrićev institut” u Višegradu, Republika Srpska
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Nacionalne akademije za javnu upravu
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-778/2024
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-786/2024
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Regulatornog tela za elektronske komunikacije i poštanske usluge za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za licenciranje stečajnih upravnika za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski plan Agencije za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja JP „Srbijagasˮ Novi Sad za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća „Službeni glasnikˮ za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbijavoz”, Beograd za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rada Instituta za standardizaciju Srbije za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd za 2024. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na povećanje osnovnog kapitala Javnog preduzeća „Jugoimport – SDPR”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na povećanje novčanog uloga Javnog preduzeća „Jugoimport – SDPR” u Društvu sa ograničenom odgovornošću „Borbeni složeni sistemi” Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o visini troškova akreditacije
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti na Predlog pravilnika o izmeni Pravilnika o radu AD Aerodrom Nikola Tesla Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola „Patrijarh Pavle” u Beogradu o obavljanju druge delatnosti
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade i nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-713/2024
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade i nacionalnog sportskog priznanja, 05 broj 661-715/2024
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-714/2024
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-716/2024
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-717/2024
 • REŠENJE o odbijanju zahteva za dodelu novčane nagrade, 05 broj 661-719/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-829/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-830/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-831/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-844/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-848/2024
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-850/2024
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu i sadržaju izveštavanja o broju zaposlenih kod korisnika sredstava budžeta lokalne vlasti u 2024. godini
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja prava na kreditnu podršku
 • PRAVILNIK o tehničkim uslovima za registraciju krajnjih korisnika usluge sa plaćanjem unapred
 • PRAVILNIK o obrascima koji se odnose na naknadu za unapređenje energetske efikasnosti i načinu njihovog dostavljanja
 • PRAVILNIK o opštim principima za proračun električne energije proizvedene u kogeneraciji i Metodologiji za utvrđivanje efikasnosti kogeneracije
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o načinu iskazivanja performansi građevinskih proizvoda i elemenata zgrade u vezi sa bitnim karakteristikama – reakcija na požar, otpornost na požar i ponašanje pri spoljašnjem požaru
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o bezbednosti igračaka
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o Nomenklaturi laboratorijskih zdravstvenih usluga na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora naftovoda granica Mađarske – Novi Sad sa elementima detaljne regulacije na životnu sredinu
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o potvrdama o obučenosti vazduhoplovno-meteorološkog osoblja i centrima za obuku
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika generalnog sekretara – Sektor za informacione tehnologije u Službi Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Yala Habibi d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: