Објављен „Службени гласник РС“ број 79 од 7.11.2019. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 79 од 7.11.2019. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
  • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије — шефа Мисије Републике Србије при НАТО у Бриселу
Влада
  • ОДЛУКА о емисији дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту
  • ОДЛУКА о откупу дугорочних државних хартија од вредности на међународном финансијском тржишту пре рока доспећа
  • ОДЛУКА о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину
  • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за одређивање подручја Слободне зоне „Шумадија” у Крагујевцу
Правосуђе
  • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 7129/15, Синђелић и други против Србије
  • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 41375/16, Младеновић против Србије и 2 друге представке
  • ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 22640/16, Стојковић против Србије

Поделите: