Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 79 od 25.8.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 79 od 25.8.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o načinu vršenja metrološkog nadzora
 • UREDBA o izdavanju doplatne poštanske marke „Izgradnja Spomen-hrama Svetog Save”
 • ODLUKA o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću za proizvodnju terenskih vozila „Zastava TERVO” Kragujevac
 • ODLUKA o utvrđivanju mera zaštite, granica zaštićene okoline i mera zaštite zaštićene okoline manastira Gradac, nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Republike Indije
 • ODLUKA o ukidanju viza za ulazak u Republiku Srbiju za državljane Islamske Republike Iran
 • ODLUKA o obrazovanju Nacionalnog saveta za sprečavanje negativnih pojava u sportu
 • ODLUKA o izmenama i dopuni Odluke o obrazovanju Saveta za inovaciono preduzetništvo i informacione tehnologije
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za Projekat srpsko-kineskog industrijskog parka u Beogradu
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Tela za koordinaciju poslova informacione bezbednosti
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Društva s ograničenom odgovornošću „Jedinica za upravljanje projektima u javnom sektoru” Beograd
 • REŠENJE o razrešenju direktora Instituta za neonatologiju
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za neonatologiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Klinike za psihijatrijske bolesti „Dr Laza Lazarević”
 • REŠENJE o razrešenju direktora Republičke ustanove Filmske novosti
 • REŠENJE o imenovanju direktora Republičke ustanove Filmske novosti
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana — predstavnika Vlade u Socijalno-ekonomskom savetu Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Doma učenika srednjih škola u Trsteniku
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji finansijski izveštaj — Završni račun Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije za 2016. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Skijališta Srbije” Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o prodaji otpadnog materijala pridobijenog u toku procesa rada, putem javne licitacije, po partijama
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Subotica” u Subotici
 • REŠENJE o raspodeli neraspoređenog viška prihoda nad rashodima Agencije za licenciranje stečajnih upravnika prema Finansijskom izveštaju za 2016. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7879/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7882/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7880/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-7883/2017
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2017. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava
 • REŠENJE o brisanju političke stranke iz Registra političkih stranaka
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 480-1/17
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 484-1/17
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 484-2/17
 • REŠENJE o upisu promene podatka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 484-3/17
Pravosuđe
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 15090/08, Skenderi i drugi protiv Srbije
 • PRESUDA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci 30723/09 i još 3, Krndija i drugi protiv Srbije
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o vazduhoplovnom informisanju
 • ODLUKA o izmenama Metodologije za određivanje cene električne energije za garantovano snabdevanje
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u julu 2017. godine
Druge organizacije
 • ANEKS I Kolektivnog ugovora Javnog preduzeća „Službeni glasnik”
 • TARIFA naknada koje Sokoj naplaćuje po osnovu javnog saopštavanja muzičkih dela putem bioskopskih projekcija (Tarife za bioskope)
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Mercata d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za upravljanje građevinskim zemljištem i putevima „Ljubovija”, Ljubovija
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora JKP „Jedinstvo”, Bojnik
OGLASI

Podelite: