Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 73 od 1.9.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 73 od 1.9.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o izmenama Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Uljma i Nikolinci
 • ODLUKA o dopuni Programa za unapređenje upravljanja sporednim proizvodima životinjskog porekla za period od 2020. do 2024. godine
 • ODLUKA o izmeni Odluke o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Čonburi, Kraljevina Tajland
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu u Ministarstvu spoljnih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Direkcije za nacionalne referentne laboratorije u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za šume u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za veterinu u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za zemljište u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za zemljište u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu
 • REŠENJE o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Instituta za ekonomiku poljoprivrede u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Informaciono-komunikacione ustanove „Akademska mreža Republike Srbije – AMRES”
 • REŠENJE o razrešenju članova Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju člana Radne grupe za stručnu redakturu prevoda pravnih tekovina Evropske unije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Radne grupe za podršku mentalnom zdravlju i sigurnosti mladih
 • REŠENJE o izmeni Rešenja o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Čonburi, Kraljevina Tajland
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7715/2023
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije, 05 broj 204-7811/2023
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja „Aerodromi Srbije” d.o.o. Niš za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonikˮ sa potpunom odgovornošću, Kopaonik za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Stara planina” Knjaževac za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nuklearni objekti Srbije” Beograd za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži reč „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
Ministarstva
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne poljoprivredne proizvodnje u stočarstvu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja učenika sa smetnjama u razvoju
 • REŠENJE o ispravci greške
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnom tužiocu u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • ISPRAVKA Maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, BH tobacco d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: