Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 70 od 21.9.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 70 od 21.9.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o dodeli odlikovanja
Vlada
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini, a čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o dopuni Odluke o sedištu Uprave carina, osnivanju, početku i prestanku rada carinarnica, carinskih ispostava, odseka i referata
 • ODLUKA o izmeni osnivačkog akta Javnog preduzeća za aerodromske usluge „Aerodrom Niš”, Niš
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obrazovanju Komisije za kontrolu državne pomoći
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za obnovu i unapređenje objekata javne namene u javnoj svojini u oblasti obrazovanja, zdravstva, socijalne zaštite i sporta
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra odbrane
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra kulture i informisanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva kulture i informisanja
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave carina u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Direkcije za mere i dragocene metale u Ministarstvu privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Republičke direkcije za robne rezerve
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za koordinacione poslove u pregovaračkom procesu sa privremenim institucijama samouprave u Prištini
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Valjevu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca u Odeljenju sa sedištem u Užicu
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća za razvoj planinskog turizma „Stara planina”, Knjaževac
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Agencije za vođenje sporova u postupku privatizacije
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Upravnog odbora Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Upravnog odbora Instituta za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo u Beogradu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju člana Saveta za populacionu politiku
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova Komisije za odobravanje upotrebe službenih vozila
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8838/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8832/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8841/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8834/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8823/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8858/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8855/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8827/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8831/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8839/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8840/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8848/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8835/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8845/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8846/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8822/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8837/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8833/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8836/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8842/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8844/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8824/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8830/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8826/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8828/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8825/2018
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-8829/2018
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Kopaonik” sa potpunom odgovornošću, Kopaonik za 2017. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Tara” za 2017. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8740/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8752/2018
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-8908/2018
Ministarstva
 • PRAVILNIK o kriterijumima i standardima pružanja dodatne podrške u obrazovanju dece, učenika i odraslih sa smetnjama u razvoju i invaliditetom u vaspitnoj grupi, odnosno drugoj školi i porodici
 • PRAVILNIK o programu obuke, bližim uslovima i drugim pitanjima od značaja za polaganje ispita za instruktora
 • PRAVILNIK o vrstama, načinu označavanja i bližim tehničkim uslovima koje moraju da ispune tovarne jedinice, železnička vozna sredstva i železnička infrastruktura u obavljanju kombinovanog transporta
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkom pregledu vozila
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o stručnom ispitu za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-03897/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-05082/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-05127/2010-03
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o merilima na osnovu kojih može da se odstupi od zajedničkih osnovnih standarda obezbeđivanja u civilnom vazduhoplovstvu
 • PRAVILNIK o dopuni Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o pravilima ponašanja investicionog društva prilikom pružanja usluga
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o nadzoru koji sprovodi Komisija za hartije od vrednosti
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmenama Odluke o naknadama za korišćenje zaštićenog područja Specijalni rezervat prirode „Ritovi donjeg Potisja”
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Komunalac” u Rumi
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Gornji Milanovac”, Gornji Milanovac
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za poslove distribucije gasa „Kovin gas”, Kovin
OGLASI

Podelite: