Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 66 od 5.7.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 66 od 5.7.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Predsednik Republike
 • UKAZ o opozivu sa dužnosti izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Litvaniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Varšavi
 • UKAZ o postavljenju na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Republike Srbije u Republici Litvaniji, na nerezidencijalnoj osnovi, sa sedištem u Varšavi
Ministarstva

PRAVILNIK o sadržini i obrascu sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN i Registru izdatih sertifikata o specijalističkom znanju iz oblasti ADN

Drugi državni organi i državne organizacije
 • REDOVAN GODIŠNJI IZVEŠTAJ Zaštitnika građana za 2016. godinu
Druge organizacije
 • IZMENE I DOPUNE Javnobeležničkog poslovnika
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Imperial Tobacco SCG” d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Izvor”, Vladimirci
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „8. avgust”, Srpska Crnja
OGLASI

Podelite: