Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 63 od 28.6.2017. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 63 od 28.6.2017. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o Adresnom registru
 • UREDBA o izgledu, formi i sadržini službene značke i službene legitimacije
 • UREDBA o sadržini, načinu pripreme i ocene, kao i praćenju sprovođenja i izveštavanju o realizaciji kapitalnih projekata
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-5783/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-5779/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-5782/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-5781/2017
 • ODLUKA o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti, 05 broj 424-5784/2017
 • ODLUKA o emisiji državnih zapisa Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program rasporeda i korišćenja sredstava od doplatne poštanske marke „KROV 2017”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Statut Javnog preduzeća „Putevi Srbije”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o ceni usluga u Javnom preduzeću „Skijališta Srbije”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o uspostavljanju saradnje između grada Valjeva, Republika Srbija i opštine Menkoniko, Republika Italija
 • REŠENJE o davanju prethodne saglasnosti da poslovno ime privrednog društva sadrži naziv „Serbia”
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5606/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5607/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5717/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5718/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5791/2017
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa, 05 broj 465-5792/2017
Ministarstva
 • PRAVILNIK o troškovniku zbrinjavanja oduzetih primeraka strogo zaštićenih, zaštićenih i alohtonih divljih vrsta
 • PRAVILNIK o konačnom usklađivanju mesečnog novčanog primanja, dodatka za negu i novčane naknade za vreme profesionalne rehabilitacije za 2015. i 2016. godinu
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o uslovima koje mora da ispunjava privredno društvo, odnosno ogranak privrednog društva ili srednja stručna škola koji vrše osposobljavanje kandidata za vozače
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o teorijskoj i praktičnoj obuci kandidata za vozače
 • PRAVILNIK o izmeni i dopuni Pravilnika o organizovanju, sprovođenju i načinu polaganja vozačkog ispita, vođenju i rokovima čuvanja evidencija o vozačkom ispitu i uslovima koje mora da ispuni vozilo na kojem se obavlja vozački ispit
 • PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o sadržaju, načinu vođenja i rokovima čuvanja evidencija iz oblasti osposobljavanja kandidata za vozače
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku funkcije zameniku javnog tužioca
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 4/0-417/2017-1
 • PODATAK o visini prosečne mesečne zarade bez poreza i doprinosa isplaćene u periodu januar–maj 2017. godine
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom isplaćenim u maju 2017. godine
Druge organizacije
 • UPUTSTVO za korišćenje, podešavanje i održavanje opreme
 • UPUTSTVO za markiranje derivata nafte u Republici Srbiji
 • JEDINSTVENA TARIFA NAKNADA za emitovanje fonograma i na njima zabeleženih interpretacija od strane javnih medijskih ustanova
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JT International a.d. Senta
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća „Poslovni centar — Voždovac”
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za sakupljanje i odlaganje otpada i održavanje deponija „Ingrin”, Inđija
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija” Inđija JP, Inđija
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za upravljanje putevima i parkiralištima „Inđija put”, Inđija
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Standard”, Kosovska Mitrovica
OGLASI

Podelite: