Објављен „Службени гласник РС“ број 58 од 5.7.2024. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 58 од 5.7.2024. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Бурунди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о постављању на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Бурунди, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Најробију
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Летонији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Стокхолму
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Републици Летонији, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Стокхолму
Влада
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за предузетништво жена и жена самохраних родитеља у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју старих и уметничких заната и послова домаће радиности у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке развоју пословне инфраструктуре у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма развојна шанса – линија за прерађивачку индустрију у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке јачању капацитета послодаваца укључених у дуално образовање у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма за подстицај развоја прерађивачких капацитета у области лова, рибарства, производње вина, пива и јаких алкохолних пића у 2024. години
 • УРЕДБА о утврђивању Програма подршке за развој предузетништва жена на селу у 2024. години
 • ОДЛУКА о врстама девиза у којима се плаћају републичке административне таксе код дипломатско-конзуларних представништава Републике Србије и о висини курса динара за прерачунавање динарских износа такси у девизе
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2024/2025. години
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктура
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра туризма и омладине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра информисања и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за јавна улагања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Студентског центра „Приштина” са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Студентског центра „Приштина” са седиштем у Косовској Митровици
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу директора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја жртава геноцида
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за финансирање и подстицање енергетске ефикасности у Министарству рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о изменама Решења о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Намибије у Савезној Републици Југославији, са седиштем у Београду
 • РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5918/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5920/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5915/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5917/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5921/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5916/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате 05 број 661-5893/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5894/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5895/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5896/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5897/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5898/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5899/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5900/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5901/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5902/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резулта, 05 број 661-5903/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5904/2024
 • РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о утврђивању цена услуга у унутрашњем путничком саобраћају
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6117/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6168/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6170/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6172/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6174/2024
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-6199/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6021/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6023/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6026/2024
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-6029/2024
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
 • СПИСАК српских стандарда из области еко-дизајна за машине за прање веша у домаћинству и машине за прање и сушење веша у домаћинству
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице „Стефан Високи” , Смедеревска Паланка
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Смедеревска Паланка
 • РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља „Др Драга Љочић”, Шабац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Шабац
 • РЕШЕЊЕ о упису у Регистар увозника сродних производа, 02-33 број 415-1/24
Правосуђе
 • ОДЛУКА о броју судија поротника у судовима
 • ОДЛУКА о накнадама и наградама судија поротника
Републичка изборна комисија
 • РЕШЕЊЕ о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о поступку вансудског решавања спора пред Регулаторним телом за електронске комуникације и поштанске услуге
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у јуну 2024. године
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности шефа Кабинета – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за хармонизацију прописа и нормативне послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у области приступа информацијама у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за заштиту права лица и пренос података о личности у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за међународне односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за процесуирање прекршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара – Сектор за извештавање и аналитичке послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности
Друге организације
 • ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о висини посебне накнаде за употребу јавног пута, његовог дела и путног објекта (путарина)
ОГЛАСИ

Поделите: