Објављен „Службени гласник РС“ број 56 од 4.6.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 56 од 4.6.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о условима за формирање, просторни размештај, коришћење и обнављање ратних материјалних резерви за производњу наоружања и војне опреме
 • УРЕДБА о допуни Уредбе о разврставању радних места и мерилима за опис радних места државних службеника
 • ОДЛУКА о поновном отварању Амбасаде Републике Србије у Републици Чиле
 • ОДЛУКА о отварању Канцеларије у Валети Амбасаде Републике Србије у Риму
 • ОДЛУКА Владе 05 број 11-5207/2021-1
 • ОДЛУКА о образовању Савета за реформу јавне управе
 • ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Националног савета за опоравак и развој туризма Републике Србије
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра унутрашњих послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Надзорног одбора Јавног предузећа „Путеви Србије” Београд
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Музеја наивне уметности у Јагодини
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Музеја наивне и маргиналне уметности
 • РЕШЕЊЕ o разрешењу и именовању члана Управног одбора Института за ратарство и повртарство у Новом Саду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Савета Правног факултета Универзитета у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета ликовних уметности Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета ликовних уметности Универзитета уметности у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младост” Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Младост” Алексинац
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски план Завода за заштиту природе Србије за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању измене и допуне Финансијског плана Контроле летења Србије и Црне Горе SMATSA д.о.о. Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о укидању подручне организационе јединице Терминалне контроле летења „Краљево” – Аеродромска контрола летења Поникве
 • РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о раду АД Аеродром „Никола Тесла” Београд
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Сибница” друштво са ограниченом одговорношћу, Београд за 2019. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Панчева, Република Србија и града Донггуана, Народна Република Кина
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5298/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5308/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о бродарским књижицама
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/530
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/531
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/532
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/2080
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2020/2179
 • УРЕДБА Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2021/170
 • ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене за реализацију пројекта експлоатације и прераде минерала јадарита „Јадар” на животну средину
 • РЕШЕЊЕ о брисање политичке странке из Регистра политичких странака
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-5/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-6/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-7/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-8/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-9/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-10/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-11/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-12/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-13/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 338-14/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 339-2/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 339-3/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 339-4/21
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 339-5/21
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2021. године
Друге организације
 • ОДЛУКА о висини цена услуга које пружа Јавно предузеће за склоништа
ОГЛАСИ

Поделите: