Објављен „Службени гласник РС“ број 55 од 16.7.2018. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 55 од 16.7.2018. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ОДЛУКА о расписивању избора за одборнике Скупштине општине Мајданпек
Влада
 • ЗАКЉУЧАК о усвајању Акционог плана за спровођење препорука из Процене ризика за прање новца и Процене ризика за финансирање тероризма
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области транспорта опасне робе
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области железничког саобраћаја
 • ПРАВИЛНИК о посебним елементима, односно критеријумима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора у области безбедности пловидбе
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о одређивању сидришта
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о висини стипендије професионалном припаднику Војске Србије за време школовања у иностранству
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број Уж-7546/2015 и издвојено мишљење судије
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору заменика јавног тужиоца
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца

Поделите: