Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 52 od 6.6.2016. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 52 od 6.6.2016. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru predsednika Narodne skupštine
 • ODLUKA o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine
 • ODLUKA o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine
Ministarstva
 • PRAVILNIK o kompetencijama za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 335-1/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 335-2/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 348-1/16
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 348-2/16
Pravosuđe
 • ODLUKA o prestanku sudijske funkcije
 • ODLUKA o prestanku funkcije sudije porotnika
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco SEE d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanske prerađevine, Elmag International d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, TDR d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Rasina”, Brus

Podelite: