Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 46 od 26.6.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2019. godine

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 46 od 26.6.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o utvrđivanju Prostornog plana Područja posebne namene predela izuzetnih odlika „Ovčarsko-kablarska klisura”
 • ODLUKA o osnivanju Republičkog saveta za zapošljavanje
 • ODLUKA o izmeni Programa za rešavanje problematičnih kredita za period 2018–2020. godine
 • ODLUKA o otvaranju stalnog graničnog prelaza za međunarodni vazdušni saobraćaj na Aerodromu „Morava”
 • REŠENJE o razrešenju generalnog konzula Republike Srbije u Njujorku, Sjedinjene Američke Države
 • REŠENJE o prestanku dužnosti počasnog konzula Republike Srbije u Konakriju, Republika Gvineja
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija — Poreska uprava
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmeni i dopuni Statuta Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Javnog preduzeća „Pošta Srbije”, Beograd
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji program o izmenama i dopunama Godišnjeg programa rada Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Finansijskog plana Razvojne agencije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnost na kandidaturu za organizovanje Evropskog prvenstva u paraglajdingu, u Nišu 2020. godine
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu za organizovanje Svetskog prvenstva u kik boksu, u Beogradu 2020. godine
 • REŠENJE o dodeli nacionalnog sportskog priznanja
 • REŠENJE o usklađivanju prava na nacionalno sportsko priznanje
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Izveštaj o radu Agencije za kvalifikacije za 2018. godinu
 • REŠENJE o ustupanju robe bez naknade
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6004/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6183/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6184/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-6186/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nepokretnosti ustanovljenjem prava službenosti, 05 broj 465-5922/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-5642/2019-1
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6006/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6007/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6185/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6189/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6180/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-6182/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o utvrđivanju radnih mesta, odnosno poslova na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem u Ministarstvu finansija — Poreska uprava
 • PRAVILNIK o izgledu službenog odela poljoprivrednog inspektora
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitoringa bezbednosti hrane za životinje za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje digitalizacije stočarske poljoprivredne proizvodnje
 • PRAVILNIK o sadržini i načinu sprovođenja nezavisne ocene doprinosa javnog puta nastanku, odnosno posledicama saobraćajne nezgode
 • PRAVILNIK o načinu i postupku izbora članova komisije, pravu i visini naknade za rad u komisijama, uslovima, metodologiji, načinu rada i odlučivanja revizione komisije i sadržaju izveštaja o stručnoj kontroli
 • PRAVILNIK o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje
 • PRAVILNIK o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga za 2019. godinu
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene za izgradnju Termoelektrane „Kolubara B”
 • REŠENJE o upisu u Registar privrednih subjekata koji obavljaju promet duvanskih proizvoda po posebnom postupku
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 351-2/19
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 351-3/19
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 363-1/19
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 363-2/19
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 363-3/19
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 363-4/19
 • REŠENJE o upisu promene podataka u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 363-5/19
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-130/2017
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2016/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2017/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2018/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2019/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2020/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2021/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2022/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2023/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2024/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2025/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02009/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02010/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02012/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02014/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02015/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01995/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01997/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01998/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02000/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02001/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02004/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02005/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02007/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1999/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2002/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2003/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02011/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02013/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02006/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-02008/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1996/2019-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o utvrđivanju mesečne osnovice doprinosa za lica uključena u obavezno osiguranje, na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje u 2019. godini
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0336/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0161/18-11
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju šefa Kabineta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • REŠENJE o nastavljanju rada vršioca dužnosti pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • REŠENJE o nastavljanju rada na položaju pomoćnika Poverenika za zaštitu ravnopravnosti
 • PODACI o prosečnim zaradama i prosečnim zaradama bez poreza i doprinosa po zaposlenom, za april 2019. godine
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija”, Požarevac
OGLASI

Podelite: