Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 40 od 29.5.2018. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 40 od 29.5.2018. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru ministra finansija
Ministarstva
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa postregistracione kontrole sredstava za zaštitu bilja za 2018. godinu
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava Budžetskog fonda za vode Republike Srbije i o načinu raspodele tih sredstava
 • ODLUKA o nepristupanju izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora auto-puta E-80, deonica Niš–Merdare na životnu sredinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 308-1/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 308-2/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 308-3/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 308-4/18
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 308-5/18
Druge organizacije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o proglašenju ribarskog područja „Ritovi donjeg Potisja”
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Parking servis”, Novi Sad
OGLASI

Podelite: