Објављен „Службени гласник РС“ број 38 од 10.5.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 38 од 10.5.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
  • ОДЛУКА о првом избору три члана Високог савета судства које бира Народна скупштина
  • ОДЛУКА о првом избору четири члана Високог савета тужилаштва које бира Народна скупштина
Влада
  • УРЕДБА о начелима за унутрашње уређење Министарства унутрашњих послова
  • УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције
  • УРЕДБА о изменама Уредбе о платама полицијских службеника
Правосуђе
  • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју заменика јавних тужилаца
Републичка изборна комисија
  • РЕШЕЊЕ о резултатима гласања на изборима за чланове Националног савета албанске националне мањине путем електорске скупштине 7. маја 2023. године
Друге организације
  • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за грађевинарство и индустрију грађевинског материјала Србије

Поделите: