Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 37 od 5.5.2023. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 37 od 5.5.2023. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o proglašenju Dana žalosti
 • ODLUKA o sprovođenju postupka za izbor strateškog partnera
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja JP „Srbijagas” Novi Sad za 2023. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti za proširenje područja Slobodne zone „Vranje” u Vranju
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3793/2023
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-3794/2023
 • ZAKLJUČAK Vlade 05 broj 56-3866/2023
Ministarstva
 • PRAVILNIK o nacionalnim standardima, kodeksu etike i pravilima profesionalnog ponašanja licenciranog procenitelja
 • PRAVILNIK o organizaciji i poslovima učesnika u funkcionisanju sistema računovodstvenih podataka na poljoprivrednim gazdinstvima
 • NAREDBA o sprovođenju posebnih fitosanitarnih pregleda radi otkrivanja štetnog organizma virusa smeđe naboranosti ploda paradajza – Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV), kao i fitosanitarnim merama koje se preduzimaju radi sprečavanja unošenja, širenja i suzbijanja tog štetnog organizma
 • NAREDBA o predaji neregistrovanog oružja i municije
 • ODLUKE o svrstavanju robe koje je doneo Komitet za Harmonizovani sistem Svetske carinske organizacije na 70. zasedanju septembra 2022. godine
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00890/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-01002/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-01099/2010-03
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-05335/2010-03
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 297-1/23
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 303-1/23
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 303-2/23
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 303-3/23
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigarete i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 303-4/23
Drugi državni organi i državne organizacije
 • ODLUKA o Završnom računu Nacionalne službe za zapošljavanje za 2022. godinu
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Philip Morris Operations a.d. Niš
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Dinamic Tobacco” d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: