Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 34 od 18.3.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

  • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 34 od 18.3.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Ministarstva
  • NAREDBA o ograničenju i zabrani kretanja lica na teritoriji Republike Srbije

Podelite: