Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 33 od 10.5.2019. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 33 od 10.5.2019. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • UREDBA o određivanju kriterijuma za dodelu podsticaja radi privlačenja direktnih ulaganja u sektoru usluga hotelskog smeštaja
 • UREDBA o utvrđivanju Programa podrške podizanju inovacionih kapaciteta jedinica lokalne samouprave na teritoriji Republike Srbije za 2019. godinu
 • UREDBA o dopuni Uredbe o najvišoj dopuštenoj starosti brodova za upis u jedan od upisnika brodova
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Uzići, Visibaba i Rasna
 • ODLUKA o otvaranju Konzulata Republike Srbije u Antananarivu, Republika Madagaskar
 • ODLUKA o obrazovanju Radne grupe za izradu predloga Strategije industrijske politike Republike Srbije od 2021. do 2030. godine i za izradu predloga Strategije istraživanja i inovacija za pametne specijalizacije u Republici Srbiji RIS3
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Komisije za izradu predloga o utvrđivanju prava na isplatu devizne štednje
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti sekretara Ministarstva zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za rezerve energenata u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Republičkog sekretarijata za javne politike
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
 • REŠENJE o prestanku dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa”
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Kliničko-bolničkog centra „Bežanijska kosa”
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Javnog preduzeća za aerodromske usluge „Aerodrom Niš”, Niš
 • REŠENJE o razrešenju predsednika Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o imenovanju predsednika Upravnog odbora Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o razrešenju člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o imenovanju člana Nadzornog odbora Narodne biblioteke Srbije
 • REŠENJE o postavljenju počasnog konzula Republike Srbije u Antananarivu, Republika Madagaskar
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog preduzeća za podzemnu eksploataciju uglja Resavica za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za upravljanje javnom železničkom infrastrukturom „Infrastruktura železnice Srbije” Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa poslovanja Akcionarskog društva za železnički prevoz putnika „Srbija Voz”, Beograd za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program poslovanja Vodoprivrednog privrednog društva „Podunavlje” društvo s ograničenom odgovornošću, Kovin za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada sa finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2019. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Godišnji izveštaj o radu Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Razvojne agencije Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Instituta za standardizaciju Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Finansijski izveštaj Akreditacionog tela Srbije za 2018. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o promeni naziva ustanove Dom učenika srednje PTT škole
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4464/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4599/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4692/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4693/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4694/2019
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-4695/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4425/2019
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti, 05 broj 465-4427/2019
Ministarstva
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem
 • PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Godišnjeg programa formiranja i održavanja obaveznih rezervi nafte i derivata nafte za 2019. godinu
 • PRAVILNIK o pripravničkom stažu i stručnom ispitu zdravstvenih radnika
 • PRAVILNIK o izgledu i korišćenju službenog odela inspektora za železnički saobraćaj
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda broj 21 Novi Sad — Ruma — Šabac i državnog puta I reda broj 19 Šabac–Loznica na životnu sredinu
 • REŠENJE o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje pojedinih stručnih poslova veterinarske inspekcije
Ustavni sud
 • ODLUKA Ustavnog suda broj IUz-418/2014 i izdvojeno mišljenje sudije
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1869/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1870/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1867/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1868/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1882/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1874/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01879/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01878/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1875/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1872/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1873/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1877/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-1876/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01881/2019-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-01880/2019-01
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o utvrđivanju obračunskog iznosa prosečne godišnje zarade za osiguranike koji ostvaruju pravo u aprilu 2019. godine
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Mercata d.o.o. Beograd
OGLASI

Podelite: