Објављен „Службени гласник РС“ број 2 од 8.1.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте. 

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 2 од 8.1.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Уставни суд
 • ОДЛУКА Уставног суда број IУо-165/2020
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Пријепољу
Републичка изборна комисија
 • УПУТСТВО за спровођење гласања на републичком референдуму расписаном за 16. јануар 2022. године у условима епидемије заразне болести COVID-19
 • ОДЛУКА о одређивању времена почетка и завршетка гласања на гласачким местима у иностранству
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању гласачких места на територији општине Бајина Башта, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању гласачких места на територији општине Савски венац, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о исправци Решења о одређивању гласачких места на територији општине Сјеница, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању гласачких места на територији општине Стара Пазова, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о изменама, допунама и исправци Решења о одређивању гласачких места на територији града Суботице, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о измени Решења о одређивању гласачких места на територији општине Тутин, за гласање на републичком референдуму, расписаном за 16. јануар 2022. године
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину подношења извештаја о трошковима референдумске кампање
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Статута Комисије за контролу државне помоћи
 • ДОПУНСКИ ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције

Поделите: