Објављен „Службени гласник РС“ број 160 од 31.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 160 од 31.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања у Републици Србији за 2021. годину
Министарства
  • ПРАВИЛНИК о Списку корисника јавних средстава
ОГЛАСИ

Поделите: