Објављен „Службени гласник РС“ број 147 од 9.12.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

  • УРЕДБА о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 147 од 9.12.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
  • УРЕДБА о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за 2021. годину

Поделите: