Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 137 od 13.11.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • PRAVILNIK o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 137 od 13.11.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra rudarstva i energetike
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra privrede
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra trgovine, turizma i telekomunikacija
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika ministra pravde
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra unutrašnjih poslova
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra omladine i sporta
 • REŠENJE o prestanku dužnosti vršioca dužnosti sekretara Ministarstva omladine i sporta
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za agrarna plaćanja u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju na položaj pomoćnika direktora Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Republičkog hidrometeorološkog zavoda
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Uprave za zajedničke poslove republičkih organa
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti zamenika državnog pravobranioca – zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca – zastupnika Republike Srbije pred Evropskim sudom za ljudska prava
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u sedištu u Beogradu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Nišu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Nišu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Leskovcu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Leskovcu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Požarevcu
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Požarevcu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Zaječaru
 • REŠENJE o postavljenju na položaj zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Zaječaru
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Novom Sadu
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju zamenika državnog pravobranioca u odeljenju sa sedištem u Kraljevu
 • REŠENJE o razrešenju i imenovanju članova srpskog dela Saveta za koordinaciju projekata
 • REŠENJE o razrešenju vršioca dužnosti direktora „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o imenovanju vršioca dužnosti direktora „Koridori Srbije” društvo s ograničenom odgovornošću Beograd
 • REŠENJE o prestanku dužnosti predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o imenovanju predsednika srpskog dela Mešovite međuvladine komisije za trgovinu i ekonomsku saradnju sa Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju državnog sekretara u Ministarstvu zdravlja
 • REŠENJE o postavljenju šefa Kabineta potpredsednika Vlade
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9032/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9038/2020
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za administrativni prenos nepokretnosti, 05 broj 465-9041/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o načinu ostvarivanja prava na umanjenje osnovice poreza na zarade za novonastanjenog obveznika
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o uslovima i načinu rangiranja licence organizatora putovanja u različite kategorije, načinu promene kategorije licence, sadržini zahteva za izdavanje i obnavljanje licence, kao i o uslovima i načinu izdavanja svečane forme licence
 • PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o vrsti, visini i uslovima garancije putovanja, visini depozita u zavisnosti od kategorije licence, načinu aktiviranja, nameni sredstava, kao i o drugim uslovima koje mora da ispuni organizator putovanja
 • UPUTSTVO o izmeni Uputstva o primeni Odluke o proglašenju bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-COV-2 zaraznom bolešću u delu ograničenja ulaska lica u Republiku Srbiju
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o Smernicama za primenu odredaba Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za obveznike nad kojima Narodna banka Srbije vrši nadzor
 • ODLUKA o izmenama Odluke o adekvatnosti kapitala banke
 • ODLUKA o izmenama Odluke o izveštavanju banaka
 • ODLUKA o izmenama Odluke o rokovima za usklađivanje unutrašnjih akata banke o upravljanju rizicima banke i za dostavljanje izveštaja banaka
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o načinu obavljanja poslova u vezi sa efektivnim stranim novcem između Narodne banke Srbije i banaka
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK za postupanje u upravljanju i raspolaganju potraživanjima u ime i za račun Republike Srbije i Autonomne pokrajine Vojvodine
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Finansijskog plana Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu
OGLASI

Podelite: