Објављен „Службени гласник РС“ број 13 од 17.2.2023. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 13 од 17.2.2023. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о преузимању оснивачких права над Музејом афричке уметности – збирка Веде и др Здравка Печара са седиштем у Београду од града Београда
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о начину и поступању буџетске инспекције у вршењу надзора над спровођењем Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 149-1/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 149-2/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 149-3/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 149-4/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 149-5/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 149-6/23
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа
 • ПРОГРАМ активних супстанци за упис у Листу I или Листу Iа и Листу активних супстанци за укључивање у Програм активних супстанци за упис у Листу I или Листу Iа
Правосуђе
 • ОДЛУКА о престанку функције заменику јавног тужиоца у Основном јавном тужилаштву у Младеновцу
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0295/22-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0231/22-08
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-46-00-0322/22-08
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам”, Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКСП „Развитак”, Ћићевац
ОГЛАСИ

Поделите: