Објављен „Службени гласник РС“ број 129 од 24.11.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 129 од 24.11.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590
 • ОДЛУКА председника Владе
 • ОДЛУКА председника Владе
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о систему извршења буџета Републике Србије
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 642-1/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 642-2/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 642-3/22
 • РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 630-1/22
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавног комуналног предузећа „Градитељ”, Србобран

Поделите: