Објављен „Службени гласник РС“ број 127 од 24.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2022. годину
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2021. године

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 127 од 24.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • УРЕДБА о начину спровођења оцењивања усаглашености и исправи о усаглашености
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2021/2022. години
 • ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Банџулу, Република Гамбија
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра привреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра правде
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за европске интеграције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства здравља
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства омладине и спорта
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о престанку мандата директора полиције
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у седишту у Београду
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Ваљеву
 • РЕШЕЊЕ о постављењу на положај заменика државног правобраниоца у Одељењу са седиштем у Краљеву
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Агенције за заштиту од јонизујућих зрачења и нуклеарну сигурност Србије
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Одбора Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕП” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника и чланова Управног одбора Института за воћарство, Чачак
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Педагошког факултета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Педагошког факултета у Ужицу Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Савета Факултета за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Завода за заштиту споменика културе Краљево
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Института за јавно здравље Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Института за јавно здравље Крагујевац
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника и именовању председника Управног одбора Института за медицину рада Србије „Др Драгомир Карајовић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Института за здравствену заштиту мајке и детета Србије „Др Вукан Чупић”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Управног одбора Клиничког центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Универзитетског клиничког центра Ниш
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Комисије за одобравање употребе службених возила
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана српског дела Савета за координацију пројеката
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању српског дела Мешовите комисије за праћење спровођења одредаба Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничких контрола на граничном прелазу за међународни друмски саобраћај Прешево–Табановце
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра културе и информисања
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за људска и мањинска права и друштвени дијалог
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за сарадњу с црквама и верским заједницама у Министарству правде
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког хидрометеоролошког завода
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином
 • РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника Генералног секретара Владе
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу начелника Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о постављењу начелника Расинског управног округа са седиштем у Крушевцу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Студентског центра „Београд”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа ,,Милутин Миланковић” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника српског дела српско-јерменске Међувладине комисије за економску, научну и техничку сарадњу
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног и Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести „Дедиње”
 • РЕШЕЊЕ о разрешењу председника Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника Надзорног одбора Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова привременог Управног одбора Образовно-научног центра „Рас”
 • РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова привременог Надзорног одбора Образовно-научног центра „Рас”
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Перту, Аустралија
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Котону, Република Бенин
 • РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Банџулу, Република Гамбија
 • РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12184/2021
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-12185/2021
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Трогодишњи програм пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2022–2024. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2022. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва „Електромрежа Србије” Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Транспортгас Србија” д.о.о. Нови Сад за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на располагање имовином велике вредности Друштва са ограниченом одговорношћу „Транспортгас Србија” Нови Сад
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2021. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о накнадама за послове регистрације и друге услуге које пружа Агенција за привредне регистре
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Привредног друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних производа „Метохијаˮ, Београд за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Водопривредног друштва „Западна Морава” друштво с ограниченом одговорношћу Краљево за 2020. годину
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности за проширење подручја Слободне зоне „Београд” у Београду
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Новог Пазара, Република Србија и општине Каратај, Република Турска
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у кик боксу за децу, кадете и јуниоре, у Београду 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског школског првенства у кошарци 2022, у Београду 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства слепих у куглању, у Апатину 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у роњењу на дах 2022, у Београду 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Светског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Чачку 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у фитнесу за млађе категорије, у Чачку 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о давању сагласности на кандидатуру за организовање Европског првенства у ракетном моделарству, у Зрењанину 2022. године
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12145/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12157/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12158/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12159/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12160/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12162/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12174/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12175/2021-1
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12180/2021
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-12192/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11996/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11997/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11998/2021
 • РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-11999/2021
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о порезу на додату вредност
 • ПРАВИЛНИК о измени Правилника о техничким и другим захтевима за течна горива нафтног порекла
 • ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцу и садржини лекарског рецепта, начину издавања и прописивања лекова
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01240/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01241/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01243/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01244/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01250/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01252/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01254/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01255/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01256/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01267/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01288/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01289/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01290/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01293/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01294/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01295/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01296/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01297/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01300/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01306/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01328/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о именовању судског вештака, број 740-05-01338/2021-22
 • РЕШЕЊЕ о одобравању укидања путног прелаза са ограниченим роком функционисања
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС најниже месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање за осигуранике из чл. 25, 26. и 27. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање за 2022. годину
 • ИЗНОС највише месечне основице доприноса за обавезно социјално осигурање
 • ИЗНОС највише годишње основице доприноса за обавезно социјално осигурање за 2022. годину
 • ДИНАРСКА ВРЕДНОСТ европских прагова
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о издавању овлашћења за вршење послова заштите од јонизујућег зрачења
 • ПРАВИЛНИК о начину и поступку избора, праву и висини накнаде и условима и начину рада чланова Комисије за утврђивање оправданости нове радијационе делатности
 • ПРАВИЛНИК о управљању радиоактивним отпадом и истрошеним нуклеарним горивом
 • ОДЛУКА о усвајању измена и допуна Статута Директората за радијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије
 • ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за октобар 2021. године
Друге организације
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда
 • ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна и јавно комунална предузећа града Суботице
ОГЛАСИ

Поделите: