Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 125 od 22.10.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • ISPRAVKA Rešenja o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI)
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)
 • ODLUKA o izmenama Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 125 od 22.10.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru predsednika Narodne skupštine
 • ODLUKA o broju i izboru potpredsednika Narodne skupštine
 • ODLUKA o imenovanju generalnog sekretara Narodne skupštine
 • ODLUKA o izboru članova i zamenika članova odbora Narodne skupštine Republike Srbije
Ministarstva
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-00014/2014-22
 • REŠENJE o razrešenju dužnosti sudskog veštaka, broj 740-05-01588/2010-03
 • REŠENJE o upisu u Registar trgovaca na veliko duvanskim proizvodima
 • ISPRAVKA Rešenja o utvrđivanju prevoda Međunarodnih standarda finansijskog izveštavanja (MSFI)
Narodna banka Srbije
 • ODLUKA o izmeni Odluke o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima
 • ODLUKA o izmenama Odluke o opštim pravilima za izvršavanje instant transfera odobrenja
Drugi državni organi i državne organizacije
 • NAREDBA o vremenu otvorenosti aerodroma za odvijanje vazdušnog saobraćaja
 • ZAKLJUČAK predsednika Komisije za zaštitu konkurencije broj 6/0-03-658/2020-1
Druge organizacije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • ISPRAVKA Maloprodajnih cena duvanskih prerađevina, „BH tobacco” d.o.o. Beograd

Podelite: