Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 125 od 17.12.2021. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • UREDBA o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
  (prečišćen tekst propisa pogledajte ovde)

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 125 od 17.12.2021. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Narodna skupština
 • ODLUKA o izboru sudija koji se prvi put biraju na sudijsku funkciju
 • ODLUKA o izboru člana Visokog saveta sudstva iz reda sudija apelacionih sudova
 • ODLUKA o prestanku funkcije javnog tužioca u Osnovnom javnom tužilaštvu u Velikoj Plani
 • ODLUKA o prestanku funkcije predsednika Upravnog suda
 • ODLUKA o prestanku funkcije dva člana Republičke komisije za zaštitu prava u postucima javnih nabavki
 • ODLUKA o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o visini naknade za rad u Nacionalnom savetu za kulturu
Vlada
 • UREDBA o uslovima, visini, obuhvatu korisnika penzija i dinamici isplate novčanog iznosa kao uvećanja uz penziju
 • UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u 2022. godini
 • UREDBA o uslovima i načinu dodele i korišćenja sredstava za podsticanje unapređenja turističkog prometa domaćih turista na teritoriji Republike Srbije
 • UREDBA o izmeni Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći radi otklanjanja štetnih posledica prouzrokovanih epidemijom zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o izmeni Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za istraživanje, razvoj i unapređenje proizvoda i infrastrukture neophodne za borbu protiv zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o izmeni Uredbe o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19
 • UREDBA o izmenama Uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije
 • UREDBA o izmeni Uredbe o platama policijskih službenika
 • STRATEGIJA razvoja startap ekosistema Republike Srbije za period od 2021. do 2025. godine
 • ODLUKA o izmenama i dopunama Odluke o najvišim cenama lekova za upotrebu u humanoj medicini čiji je režim izdavanja na recept
 • ODLUKA o promeni granice katastarskih opština Mrsać, Obrva i Miločaj
 • ODLUKA o izmenama Odluke o obrazovanju Fonda za mlade talente Republike Srbije
 • ODLUKA o obrazovanju Odbora za realizaciju, praćenje i unapređivanje Strategije razvoja vodnog saobraćaja Republike Srbije od 2015. do 2025. godine, za period od 2021. godine
 • REŠENJE o prijemu u državljanstvo Republike Srbije
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-11867/2021
 • REŠENJE o dodeli novčane nagrade za sportske rezultate, 05 broj 661-11864/2021
 • REŠENJE o usklađivanju prava na nacionalno sportsko priznanje
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Program o izmenama i dopunama Programa rada sa Finansijskim planom Turističke organizacije Srbije za 2021. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Đerdap” za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti „Transportgas Srbija” d.o.o. Novi Sad za 2020. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Predlog godišnjeg plana centralizovanih javnih nabavki za 2022. godinu
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Cenovnika usluga Javnog preduzeća „Emisiona tehnika i veze”
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na kandidaturu Mačevalačkog saveza Srbije za organizovanje Evropskog prvenstva za kadete i juniore, u Novom Sadu 2022. godine
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11841/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11842/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11843/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11844/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11845/2021-1
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11846/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11847/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11848/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11851/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11852/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11853/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11855/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11870/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11878/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11889/2021
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-11935/2021
 • REŠENJE o utvrđivanju javnog interesa za eksproprijaciju nepokretnosti
Ministarstva
 • PRAVILNIK o izmenama i dopuni Pravilnika o podsticajima za investicije za unapređenje i razvoj ruralne javne infrastrukture
 • PRAVILNIK o utvrđivanju Plana izdavanja prigodnih poštanskih maraka i motiva redovnih izdanja poštanskih maraka
 • PRAVILNIK o dopunama Pravilnika o implantatima koji se obezbeđuju iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja
 • PRAVILNIK o procentu održavanja polazaka u drumskom saobraćaju u međumesnom i međunarodnom prevozu putnika
 • ODLUKA o izradi Strateške procene uticaja Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Bogovina”
 • ODLUKA o prestanku važenja Odluke o izradi strateške procene uticaja izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene za realizaciju projekta eksploatacije i prerade minerala jadarita „Jadar” na životnu sredinu
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 686-1/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 686-2/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 686-3/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 686-4/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 686-5/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 686-6/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 686-7/21
 • REŠENJE o razvrstavanju u cigare i upisu u Registar o markama duvanskih proizvoda, 02-33 broj 686-8/21
Pravosuđe
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2176/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2177/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2178/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2179/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2180/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2181/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2182/2021-01
 • ODLUKA o izboru sudije, broj 119-05-2183/2021-01
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 33902/08, Ilić protiv Srbije i 7 drugih predstavki
 • ODLUKA Evropskog suda za ljudska prava po predstavci broj 9864/15, Savković i Savković protiv Srbije
Republička izborna komisija
 • ODLUKA o dopuni Uputstva za sprovođenje glasanja van glasačkog mesta
 • REŠENJE o određivanju glasačkih mesta u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija, za glasanje na republičkom referendumu, raspisanom za 16. januar 2022. godine
Drugi državni organi i državne organizacije
 • REŠENJE o produženju statusa vršiteljke dužnosti pomoćnice Poverenice za zaštitu ravnopravnosti
 • LISTA akata o izdavanju, suspenziji ili stavljanju van snage operativnih dozvola u 2021. godini
Druge organizacije
 • ODLUKA o visini članarine za članove Inženjerske komore Srbije
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, British American Tobacco Vranje a.d.
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, JULIETA d.o.o. Beograd
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, „Mercata VT” d.o.o. Novi Sad
 • MALOPRODAJNE CENE duvanskih prerađevina, Borolini exclusive d.o.o. Beograd
Lokalna samouprava
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Parking servis Sombor”, Sombor
 • REŠENJE o imenovanju direktora JKP „Vodovod”, Bezdan
 • REŠENJE o imenovanju direktora Javnog preduzeća za vodosnabdevanje „Morava”, Velika Plana
OGLASI

Podelite: