Објављен „Службени гласник РС“ број 122 од 2.11.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 122 од 2.11.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Министарства
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 610-1/22
 • РЕШЕЊЕ о упису промене податка у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 610-2/22
Правосуђе
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-989/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-990/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-991/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-992/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-993/2022-01
 • ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-994/2022-01
 • ОДЛУКА о престанку судијске функције
Републичка изборна комисија
 • ОДЛУКА о изменама Одлуке о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године
 • ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета албанске националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета бошњачке националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета бугарске националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета буњевачке националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета чешке националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета египатске националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета грчке националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета мађарске националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета немачке националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета пољске националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета ромске националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета румунске националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета руске националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета русинске националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета словачке националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета словеначке националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета украјинске националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за чланове Националног савета влашке националне мањине
 • ОДЛУКА о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 13. новембар 2022. године
Други државни органи и државне организације
 • ЗАКЉУЧАК председника Комисије за заштиту конкуренције број 6/0-03-707/2022-1
Друге организације
 • ОДЛУКА о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав”, Ариље
 • МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ORBICO TRGOVINA I USLUGE д.о.о. Београд
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Милош Митровић”, Велика Плана
 • РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Стандард”, Књажевац

Поделите: