Објављен „Службени гласник РС“ број 12 од 8.2.2020. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 12 од 8.2.2020. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Народна скупштина
 • ЗАКОН о изменама Закона о избору народних посланика
 • ЗАКОН о измени Закона о избору народних посланика
 • ЗАКОН о изменама и допуни Закона о локалним изборима
 • ЗАКОН о измени Закона о локалним изборима
Министарствa
 • ПРАВИЛНИК о социјалној помоћи за лица која траже, односно којима је одобрен азил
 • ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о организацији, нормативима и стандардима рада центара за социјални рад
 • ПРАВИЛНИК о садржају сертификата кратког програма студија
Други државни органи и државне организације
 • ПРАВИЛНИК о садржини и начину вођења Уписника ваздухопловног особља
 • РЕШЕЊЕ о издавању лиценце за обављање радијационе делатности високог ризика
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ o именовању директора Јавно комуналног предузећа „Водовод”, Ужице
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Богатић”

Поделите: