Објављен „Службени гласник РС“ број 116 од 2.12.2021. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
  (пречишћен текст прописа погледајте овде)
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о количинама пластичних кеса стављеним на тржиште Републике Србије и о начину његовог достављања

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 116 од 2.12.2021. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Председник Републике
 • УКАЗ о опозиву са дужности изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Хашемитској Краљевини Јордан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Дамаску
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Хашемитској Краљевини Јордан, на нерезиденцијалној основи, са седиштем у Дамаску
 • УКАЗ о постављењу на дужност изванредног и опуномоћеног амбасадора Републике Србије у Народној Републици Кини
Влада
 • УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена основних животних намирница
Министарства
 • ПРАВИЛНИК о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о количинама пластичних кеса стављеним на тржиште Републике Србије и о начину његовог достављања
 • УПУТСТВО о изменама Упутства о начину примене ограничења уласка у Републику Србију лицима која долазе из држава са посебним ризиком од заразне болести COVID-19
Други државни органи и државне организације
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0959/18-11
 • РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0576/20-11
 • ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Фонда за социјално осигурање војних осигураника за 2022. годину
Локална самоуправа
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈП „Топлана”, Бечеј
 • РЕШЕЊЕ о именовању директора ЈКП „Енергана”, Сомбор

Поделите: