Objavljen „Službeni glasnik RS“ broj 114 od 4.9.2020. godine

Kao deo sadržaja od interesa za privredne subjekte izdvajamo:

 • nema sadržaja od interesa za privredne subjekte.

 

Sadržaj novog broja „Službenog glasnika RS“ (broj 114 od 4.9.2020. godine):

ZAKONI, DRUGI PROPISI, OPŠTI I POJEDINAČNI AKTI
Vlada
 • ODLUKA o izradi Prostornog plana područja posebne namene Nacionalnog parka „Đerdap”
 • ODLUKA o izradi izmena i dopuna Prostornog plana područja posebne namene uređenja dela priobalja grada Beograda – područje priobalja reke Save za projekat „Beograd na vodi”
 • ODLUKA o izmenama Odluke o osnivanju privrednog društva „Centar za istraživanje rekaˮ d.o.o. Stara Palanka
 • ODLUKA o izmeni i dopunama Odluke o obrazovanju Radne grupe za pripremu i organizovanje nagradne igre
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Uprave za bezbednost i zdravlje na radu u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave za trezor u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Poreske uprave u Ministarstvu finansija
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Inspektorata za rad u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti zamenika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti pomoćnika direktora Geološkog zavoda Srbije
 • REŠENJE o postavljenju vršioca dužnosti direktora Kancelarije Nacionalnog saveta za koordinaciju saradnje sa Ruskom Federacijom i Narodnom Republikom Kinom
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti po finansijskim izveštajima za 2019. godinu Direktorata civilnog vazduhoplovstva Republike Srbije
 • REŠENJE o davanju saglasnosti na raspodelu dobiti Javnog preduzeća „Nacionalni park Fruška gora” za 2019. godinu
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6950-2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6975/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6977/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6984/2020
 • REŠENJE o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve, 05 broj 401-6986/2020
Ministarstva
 • PRAVILNIK o vrednosti dnevne, višednevne i godišnje dozvole za rekreativni ribolov za 2021. godinu
 • PRAVILNIK o Programu testa za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • PRAVILNIK o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Agencije za sprečavanje korupcije
 • PRAVILNIK o Programu testa za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije
 • PRAVILNIK o sprovođenju javnog konkursa za izbor člana Veća Agencije za sprečavanje korupcije
Ustavni sud
 • REŠENJE Ustavnog suda broj Už-9953/2018 i izdvojeno mišljenje sudije
 • ZAKLJUČAK Ustavnog suda broj Už-4677/2015
Drugi državni organi i državne organizacije
 • PRAVILNIK o parametrima kvaliteta za obavljanje poštanskih usluga
 • UPUTSTVO za sprovođenje obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta
 • PROGRAM obuke u oblasti sprečavanja korupcije i jačanja integriteta
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0133/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-020-00-0063/18-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-46-00-0215/2019-08
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0419/19-11
 • REŠENJE direktora Agencije za borbu protiv korupcije broj 014-07-00-0581/19-11
 • REŠENJE o prestanku rada na položaju sekretara Fiskalnog saveta
OGLASI

Podelite: