Објављен „Службени гласник РС“ број 114 од 17.10.2022. године

Као део садржаја од интереса за привредне субјекте издвајамо:

 • нема садржаја од интереса за привредне субјекте.

 

Садржај новог броја „Службеног гласника РС“ (број 114 од 17.10.2022. године):

ЗАКОНИ, ДРУГИ ПРОПИСИ, ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ АКТИ
Влада
 • ОДЛУКА о привременој забрани извоза и изношења природног гаса
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8152/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8148/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8157/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8144/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8154/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортскe резултатe, 05 број 661-8150/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8149/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8147/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8151/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8155/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8146/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8143/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8153/2022
 • РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-8145/2022
 • РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
Народна банка Србије
 • OДЛУКА о начину обављања платног промета преко новчаног рачуна правног лица које обавља послове клиринга и салдирања финансијских инструмената

Поделите: